Khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp từ 8h30 ngày 30/05 đến 23h59 ngày 31/05

Ngày đăng: 28/03/2017
Các bạn game thủ thân mến! BQT khuyến mại 50% giá trị cho tất cả các loại thẻ nạp, sms từ 8h30 Ngày 30/05 đến 23h59 ngày 31/05

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 08/03 BQT khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp.

Ngày đăng: 19/01/2017
Để chào mừng ngày 08/03 ngày quốc tế phụ nữ. BQT Gamebai.net khuyến mại 50% giá trị thẻ nạp và sms

Khuyến Mại 50% Giá Trị Thẻ Nạp Từ 8h30 Ngày 15/02 Đến 23h59 Ngày 16/02

Ngày đăng: 14/12/2016
Các bạn game thủ thân mến! BQT khuyến mại 50% giá trị cho tất cả các loại thẻ nạp, sms từ 8h30 Ngày 15/02 Đến 23h59 Ngày 16/02

Khuyến Mại 50% Giá Trị Thẻ Nạp Từ 8h30 Ngày 02/12 Đến 23h59 Ngày 03/12

Ngày đăng: 01/12/2016
Các bạn game thủ thân mến! BQT khuyến mại 50% giá trị cho tất cả các loại thẻ nạp, sms từ 8h30 Ngày 02/12 Đến 23h59 Ngày 03/12

Khuyến Mại 50% Giá Trị Thẻ Nạp Từ 8h30 Ngày 02/11 Đến 23h59 Ngày 03/11

Ngày đăng: 19/10/2016
Các bạn game thủ thân mến! BQT khuyến mại 50% giá trị cho tất cả các loại thẻ nạp, sms từ 8h30 Ngày 02/11 Đến 23h59 Ngày 03/11